DOKUMENTNI SISTEMI (DMS)
Dokumentni sistem (DMS) je računalniška aplikacija, ki se uporablja za urejanje in shranjevanje elektronskih dokumentov in/ali digitalnih preslikav papirnatih dokumentov.

Aplikacija vam omogoča boljšo kontrolo nad vhodnimi in izhodnimi dokumenti po standardu ISO 9001. Nekaj glavnih funkcionalnosti:
 • vpisovanje vhodnih, izhodnih in notranjih dokumentov
 • klasifikacija dokumentov oz. pošt
 • opominjanje na pripravo dokumentov oziroma dogodke vezane za določene dokumente
 • skeniranje dokumentov
 • arhiviranje dokumentov
 • črtna koda
 • pošiljanje dokumentov med zaposlenimi
 • možnost razmnoževanja vhodnih dokumentov za posamezne ali vse zaposlene
 • simultano vpisovanje vhodih, izhodnih in notranjih dokumentov na več delovnih mestih
 • pregled in zgodovina dokumentov
 • podpora varnostnim standardom Banke Slovenije
 • podpora standardu ISO 9001 in ISO 14001
 • podpora standardom Pošte Slovenije
 • izpis obrazcev Pošte Slovenije:
 • ...
PRIMER APLIKACIJE DMS
Delovodnik - Sirius Plus
Naročnik: Sirius Plus d.o.o.
Spletna stran podjetja: www.siriusplus.si

Programski produkt Delovodnik je namenjen obvladovanju vhodne, izhodne in notranje dokumentacije po standardu ISO 9001. Uporablja ga več kot 100 podjetij v Sloveniji, med drugim tudi
 • Probanka d.d.
 • Hidria Rotomatika d.o.o.
 • Coca Cola HBC Slovenija d.o.o.
 • Generali Zavarovalnica d.d.
 • Energetika Celje javno podjetje d.o.o.
 • Pliva Ljubljana d.o.o.
 • Mlekarna Celeia d.o.o.
 • Prevent Global d.d.
 • Surovina d.d.
 • ...

poglej vse reference
 
     
 
(c) 2008 PGSoft.net. Vse pravice pridržane.